Vážení občania,

Oznamujeme, že dňa 6.1.2022 bude vývoz komunálneho odpadu podľa harmonogramu, t.j. bez zmeny.