Vážení občania, oznamujeme, že v stredu, 05.07.2023 prebehne vývoz bioodpadu spoločnosťou AVE SK bezo zmeny.

Z dôvodu štátneho sviatku nebude možné odovzdanie bioodpadu v zbernom mieste v  prevádzke ZU-MA s.r.o. nakoľko bude zatvorená.