Oznamujeme občanom, že vývoz BIO odpadu sa uskutočňuje, len počas sezóny t.j. od polovice apríla do 30.novembra, každý párny týždeň vo štvrtok.

Vývoz nádob prebieha v čase od 6,00h-20,00h a z toho dôvodu je lepšie nádobu vyložiť večer pred vývozom na viditeľné miesto.