Upozorňujeme občanov, že v k.ú. Bernolákovo v blízkosti Malého vinohradu, došlo k úhynu zajačej zvery. Regionálna veterinárna a potravinová správa odobrala vzorky a o ďalších výsledkoch Vás budeme priebežne informovať.