Údaje o počtoch otestovaných a z nich pozitívnych sú nasledovné:
Odberové miesto číslo 1 Obecný úrad:
otestovaných 1243 ľudí z toho 11 pozitívnych
Odberové miesto číslo 2 Terasa reštaurácie Kačabar:
otestovaných 1081 ľudí, z toho 5 pozitívnych
Odberové miesto číslo 3, Dom smútku:
otestovaných 1492 ľudí, z toho 12 pozitívnych
Odberové miesta čísla 4 a 5, Športový areál Jána Popluhára:
otestovaných 1606 ľudí, z toho 5 pozitívnych
SPOLU: 5422 otestovaných, z toho 33 pozitívnych