Vážení občania,

oznamujeme, že dňa 24.10.2022, t. j. v pondelok bude od 9.00 hod. na Poľovníckej ulici s orientačným číslom 9 prebiehať výrub stromu.

Doprava bude na danom úseku značne obmedzená, preto prosíme, aby občania použili v prípade potreby výjazd cez Krátku alebo Poľnú ulicu.

Ďakujeme za pochopenie