V obci na rôznych uliciach posledné dni zaznamenávame výrazne zvýšené výpadky verejného osvetlenia oproti bežne hláseným výpadkom. Na identifikovaní porúch a ich odstránení intenzívne pracujeme. Ospravedlňujeme sa občanom za zvýšený nekomfort.

V prípade zaznamenania výpadku verejného osvetlenia to môžete nahlásiť aj prostredníctvom aplikácie Obec Bernolákovo alebo e-mailom na prevadzka@bernolakovo.sk