Vážení občania, z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny, dňa 06.07.2023, vás informujeme, že nebude možné sa počas výpadku dovolať na Obecný úrad Bernolákovo a do knižnice. Taktiež nebude funkčná elektronická komunikácia.

Obecná polícia bude plne k dispozícii na mobilnom čísle 0918 88 22 22.