Obec Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Bernolákove a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

 

Názov funkcie  : Pracovník prevádzky pre Obec Bernolákovo

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

základné vzdelanie
študent strednej školy
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Plat: ponúkaná mzda je minimálne 900 eur a vyššie, pracovná ponuka možnosť na TPP, alebo živnosť, podľa dĺžky praxe a prípadných odmien

Dĺžka praxe: bez praxe

Zručnosti, schopnosti: 

  • vodičský preukaz sk. B
  • vodičský preukaz sk. T ( Traktor)

 

Ďalšie požiadavky:

  • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič,
  • ochota pracovať manuálne

Náplň práce

Predmet činnosti

 

– údržbárske práce v budovách obce, odstraňovanie bežných závad a porúch
– kosenie obecnej zelene a údržba obecných pozemkov
– vykonávanie zimnej údržby v zmysle operačného plánu zimnej údržby
– v zmysle oprávnení riadi služobné motorové vozidlá
• údržba miestnych komunikácií
• čistenie mestských komunikácií a chodníkov, údržba detských ihrísk a pieskovísk
• odvoz tuhého komunálneho odpadu a separovaného odpadu
• poskytovanie služieb mechanizmami
• údržba a prevádzka objektov v majetku obce
• prepravná činnosť pre potreby mesta

Adresa spoločnosti

            Obec Bernolákovo

Hlavná 111

Bernolákovo

900 27

 

 

Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

 

Pracovná oblasť: Samospráva

 

Termín výberového konania: 30. 11. 2021