Vážení občania, oznamujeme, že v mesiaci október bude vodárenská veža Várdomb sprístupnená verejnosti v nasledujúcich termínoch:

1.10.2023 od 17:00 do 19:00
4.10.2023 od 17:00 do 19:00
8.10.2023 od 17:00 do 19:00
11.10.2023 od 17:00 do 19:00
15.10.2023 od 17:00 do 19:00
18.10.2023 od 17:00 do 19:00
25.10.2023 od 17:00 do 19:00
29.10.2023 od 17:00 do 19:00