Dňa 5.12.2022 sa konalo stretnutie starostov dotknutých obcí k návrhu tzv. tangenty (obchvatu) obcí. Starostovia predbežne navrhli možnosti zmeny trasy tangenty.

V utorok dňa 13.12.2022 sa bude o 17,00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Bernolákove konať verejné prerokovanie k spomenutej téme.