Oznamujeme občanom, že v obci budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad dňa 06.04.2018 tj. v piatok od 7,00 hod. do 12,00 hod. a 07.04.2018 tj. sobota od 7,00 hod. do 12,00 hod. na týchto stanovištiach:

Tabaková ulica / pod mostom/ a Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad.