Dňa 23. 9. 2017 tj. v sobotu od 7,00 hod. – 12,00 hod. budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:

Tabaková ulica / pod mostom/ a Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad.