Dňa 22. 9. 2018 tj. v sobotu od 7,00 hod. – 13,00 hod. budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:

Križovatka Trnavská – Hlavná a na Tabakovej ulici.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba objemnejší komunálny odpad.