Oznamujeme občanom, že veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad budú pristavené v obci sobotu dňa 28.9.2019 od 7.00 do 13:00hod na týchto stanovištiach:

Križovatka – Trnavská Hlavná a  Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad a drobný stavebný odpad.