Oznamujeme občanom, že z technických príčin budú pristavené v obci veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad dňa 28. 4. 2017 tj. v piatok od 7:00 hod. do 12:00 hod. a 29.4.2017 tj. sobota od 7:00 hod. do 12:00 hod. na týchto stanovištiach:

  • Tabaková ulica (pod mostom)
  • Gróbska ulica (parkovisko pri cintoríne)

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad a drobný stavebný odpad.