Dňa 27. 4. 2019 tj. v sobotu od 7,00 hod. – 12,00 hod. budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:

Križovatka Trnavská – Hlavná a na Tabakovej ulici.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba objemnejší komunálny odpad.