BERNOLÁK 4/2018
Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu bude v piatok 23. novembra. Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.com.