Uzávierka najbližšieho čísla časopisu Bernolák je 25.5.2018.

Svoje príspevky posielajte do tohto termínu na adresu : casopisbernolak@gmail.com