Uzávierka nasledujúceho čísla časopisu bude 25. 5. 2018
Číslo 2/2018 vyjde v prvej polovici júna.