BERNOLÁK 4/2017
Uzávierka najbližšieho vydania obecného časopisu dnes – 20. novembra. Vaše príspevky a inzerciu posielajte na mailovú adresu casopisbernolak@gmail.c om