Dovoľujeme si sprostredkovať  informáciu od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok pre občanov Ukrajiny – poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu.

 

Dávku v hmotnej núdzi za mesiac marec 2022 si môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.