Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v obci sa pohybuje

Firma: Revízna spoločnosť SR a ponúka revíziu plynových kotlov.

Uvedená spoločnosť nemá žiadne poverenie od obce o vykonávaní revíznej činnosti. Občania si predmetnú službu objednajú výlučne na vlastnú zodpovednosť, obec za prípadné komplikácie nezodpovedá.

Ďakujeme za pochopenie.