Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že po dátume 10.02.2023 si už nebude možné uplatniť zľavu 15% zo sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo.

Zároveň žiadosť podaná po horeuvedenom termíne už nebude akceptovaná. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Uvedené odôvodňujeme tým, že zľavu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pozn. ZŤP, resp. osoba nad 65 rokov) si bolo potrebné uplatniť v termíne do 31.01.2023, rovnako ako aj možnosť vykonať zmenu frekvencie vo vývoze odpadu.