Vážení občania, oznamujeme, že úhrada dane z nehnuteľnosti bude možná až po vystavení Rozhodnutia o dane z nehnuteľností. O začiatku distribúcie rozhodnutí vás budeme informovať.