Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Bernolákove oznamuje, že TALENTOVÉ SKÚŠKY nových žiakov do Základnej umeleckej školy budú v dňoch 28. a 29.mája od 13:00 do 18:00 hod. v priestoroch ZUŠ na Svätoplukovej ul.č.38.

Svoje deti môžete prihlásiť do nasledujúcich umeleckých odborov:

Hudobný odbor:
klavír ,spev, husle, violončelo, flauta, gitara,
akordeón, trúbka, klarinet, saxofón, bicie

Literárno-dramatický odbor

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Vedenie školy upozorňuje rodičov, že na základe Nariadenia vlády je možné prihlásiť dieťa len na jeden kolektívny odbor a jeden hudobný nástroj.
Napriek tomu veríme, že si z pestrej ponuky vyberiete.

Tešíme sa na Vás 😉

talentove-skusky-ZUS-2018.pdf