Pri príležitosti svetového dňa vody, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave a akreditované laboratórium AQUASECO v Ivanke pri Dunaji vykonávať bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň 0,5 l na nasledovné miesta:

–          21.03.2018 v čase od 8,00 – 13,00h. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8

–          22.03.2018 v čase od 7,30 – 18,00h. na Bernolákovskú ulicu 18, Ivanka pri Dunaji