Vážení občania,

 

pri príležitosti Svetového dňa vody 2023 bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne vo svojom akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany. Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.

 

Keďže v minulosti sa objavila vo vybraných studniach kontaminovaná voda dusičnanmi a dusitanmi  v záujme preskúmať kvalitu a bezpečnosť spodnej vody v obci Bernolákovo žiadame občanov, ktorí majú studňu, aby poskytli vzorku vody zo svojej studne.

Ponúkame občanom možnosť vzorky priniesť v deň odberu 22.3.2023 na obecný úrad od 8:00 do 12:00 a povereným zamestnancom obce zabezpečíme ich prepravu do RUVZ.

Záleží nám na kvalite spodnej vody v našej obci a je dobré poznať, či je naša spodná voda zdravá a je možné ju používať.

 

Ako správne odobrať vzorku vody na objektívne stanovenie vybraných ukazovateľov?

Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia – nenechávajte vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu z neochutenej minerálnej/stolovej vody. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.