Pripomíname nález glukomera pri predajni potravín Billa. Zároveň je na obecnom úrade uložený tablet, ktorý sa našiel pri predajní potravín Jednota. Majitelia si zariadenia môžu prevziať na Obecnom úrade Bernolákovo, Hlavná 111.