Našiel sa mobil zn. CAT, majiteľ môže kontaktovať obecnú políciu.