Oznamujeme občanom, ktorí by radi venovali tichú spomienku nášmu zosnulému starostovi Mgr. Richardovi Červienkovi, že Obecný úrad v Bernolákove vytvoril  na miestnom cintoríne dočasné pietne miesto – SRDCE PRE STAROSTU,  kde bude možné v dňoch 30.10. –  3.11.  zapáliť sviečku.

Dočasné pietne miesto sa nachádza v sektore H oproti vstupnej bráne do cintorína z Dukelskej ulice.