Spoločnosť AVE SK opätovne upozorňuje občanov na dodržiavanie nasledujúcich bodov:

  • Vykladanie nádob večer pred dňom vývozu (najneskôr pred 6.00hod ráno).
  • Otváranie spoločných stojísk pri bytovkách najneskôr o 6:00hod .
  • Vykladanie nádob z výklenkov a  plechových boxov na kraj cesty →  výklenky- boxy sú totiž súkromným pozemkom ich majiteľov a  zamestnanci zberovej spoločnosti do nich nesmú zasahovať.