Vážení občania,

situácia s odpadmi je v našom regióne dlhodobo nepriaznivá. A to najmä z dôvodu nedostatočnej kapacity skládok a spaľovne komunálneho odpadu. Cenu ovplyvňuje stále sa sprísňujúca legislatíva, absencia pracovnej sily, resp. zvyšujúce sa mzdové náklady, aj aktuálny nárast cien energií a pohonných hmôt. Starostovia na tento problém pravidelne upozorňujú vládu aj ZMOS, no všetky tieto problémy sú dlhodobo neriešené.

 

Po desiatich rokoch sme boli podľa zákona povinní urobiť verejné obstarávanie na nového dodávateľa služieb odpadového hospodárstva. Nie je to jednoduchý proces ani po odbornej, ani po právnej stránke. Začiatkom roka sa preto spojilo 24 obcí v Podunajskom regióne, a spoločne najprv obstaralo verejného obstarávateľa, a následne spustilo samotné verejné obstarávanie na nového dodávateľa služby.

 

Súťaž bola vyhlásená vo vestníku EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky bola na úrovni 18 miliónov eur na obdobie päť rokov, a mala pokrývať kompletné zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva za všetkých 24 obcí. Podklady si vyžiadali dve spoločnosti. Verejné obstarávanie bolo niekoľkokrát pripomienkované, čo výrazne predĺžilo jeho vyhodnotenie.

 

Ponuku predložil jediný záujemca. Predpokladanú hodnotu zákazky však prekročil viac ako dvojnásobne. Na základe tohto neprijateľného návrhu sme boli nútení súťaž zrušiť.

 

Teraz sme povinní vypísať obstarávanie opäť – nová súťaž bude vyhlásená v 48. týždni. Očakávaný termín jej ukončenia s upravenými kritériami je koniec januára 2022. Do doby ukončenia novej súťaže budú obce obstarávať služby v odpadovom hospodárstve v súlade s platnou legislatívou. V novom obstarávaní budú zohľadnené aktuálne zmeny na trhu s energiami, cenami pohonných hmôt, atď.

 

Vieme, že odpad už lacnejší nebude. Naším cieľom je dosiahnuť čo najvýhodnejšie ceny.

 

Bc. Miroslav Turenič, zástupca starostu obce