Oznamujeme občanom, že v obci sa bude konať separovaný zber elektronického odpadu dňa 27.03.2019 (stredu) od 08:00 hod.

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia.

Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.