Obec Bernolákovo, ako prevádzkovateľ osobných údajov, informuje obyvateľov obce ako dotknuté osoby, že na účel sčítania domov a bytov na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude vykonávať zisťovanie stavu domov (okná, fasáda, strecha), a to prostredníctvom motorového vozidla s kamerovým systémom, s cieľom získania informácií nevyhnutných pre spracovanie agendy Sčítania domov a bytov 2021. Záznamy budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností obce podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu:

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00304662/sk/zakladne-informacie

www.scitanie.sk

Tlačová správa

tlacova-sprava-scitanie-obyvatelov-19102020