Vážení občania, v druhej polovici mája budeme odosielať rozhodnutia za daň z nehnuteľností a psa.

Pokiaľ máte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, nezabudnite si ju skontrolovať.

Ak ju aktivovanú nemáte, rozhodnutie Vám bude doručené poštou.