Vážení občania, v najbližších dňoch vám budú doručené Rozhodnutia o výrube miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pri platbe, prosím, postupujte podľa pokynov na rozhodnutí.  V prípade, ak ste úhradu už uskutočnili, považujte výzvu na zaplatenie za bezpredmetnú.