Vážení občania,

na základe možného znečistenia podzemných vôd skládkou odpadu v Ivanke pri Dunaji sme zabezpečili rozbor aj v studniach, ktoré sú vo vlastníctve obce Bernolákovo. Na verejnom priestranstve má obec dve studne, jednu blízko kultúrneho domu a druhú v Oddychovej zóne Slniečko na Ľanovej ulici. Podľa výsledkov možno povedať, že podzemná voda v oboch studniach má veľmi dobrú kvalitu, bez  výrazných anomálií indikujúcich prípadný negatívny vplyv danej skládky na kvalitu podzemných vôd.

rozbor-vody-Polna.pdf
rozbor-vody-centrum.pdf

 

Ing. Róbert Láska
Referát ochrany životného prostredia