Riaditeľka Základnej školy v Bernolákove oznamuje, že dňa 21. marca 2018 (streda) z organizačných dôvodov súvisiacich s celoslovenským testovaním udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka riaditeľské voľno. Ostatné ročníky majú v tento deň riadne vyučovanie. V prevádzke je tiež školská jedáleň a školský klub detí.

1421_001