Vážení občania, referát osvedčovania podpisov a listín bude dňa 8.3.2023, t. j. v stredu zatvorený