Vážení občania, oznamujeme Vám, že do odvolania bude z dôvodu choroby referát daní a miestnych poplatkov zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.