Vážení občania, oznamujeme, že referát matriky je dňa 23.11.2022 z technických príčin zatvorený do 12:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.