Referát matriky bude v dňoch 13.7. – 26.7.2020 zatvorený.