Referát matriky a evidencie obyvateľov je v piatok 3.11.2017  otvorený do 10.00 hod.