Referát matriky a evidencie obyvateľov bude v piatok 29.3.2019  zatvorený.

Hlasovacie preukazy pre druhé kolo volieb prezidenta SR  budú 29.3.2019 počas stránkových hodín vydávané bezo zmeny.