Vážení občania, oznamujeme, že referát daní a miestnych poplatkov bude v piatok 25.11.2022 otvorený do 10:00 hod.