Do odvolania z dôvodu choroby bude referát daní a miestnych poplatkov zatvorený.

V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Za pochopenie Ďakujeme