Referát daní a miestnych poplatkov je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený v dňoch od 4.5.2018 do 7.5.2018.