Vážení občania, oznamujeme, že referát daní a miestnych poplatkov bude v piatok, 06.10.2023, zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.