Referát daní a miestnych poplatkov bude dňa 6.9.2021 (pondelok) do 14:00 zatvorený.